Doplňující informace


Doplňující informace k programům

 • Program zahrnuje absolvováni tréninků (lekcí) v privátním fitness pod odborným vedením trenéra.
 • Výhodou programu je, ze skupina je stálá a trenér zná lidi v týmu. Může tak lépe sladit jejich dovednosti a schopnosti a efektivněji sestavovat tréninky i postupný progres.
 • Čím déle a pravidelněji budete chodit, tím bude vaše cvičení efektivnější. Proto doporučujeme absolvovat program opakovaně za sebou po delší časový úsek.
 • Cena za program je stanovená za celý balíček těchto služeb.
 • Pokud se rozhodnete do programu vstoupit, je nutno počítat s tím, že některé lekce nebudete moci absolvovat (např. z časových nebo zdravotních důvodů). Za tyto absence nevzniká žádný nárok na jakoukoliv kompenzaci.
 • Při vstupu do programu je tedy potřeba dobře uvážit, jak jste na tom z hlediska zdravotního stavu a časových možností.

Prohlášení účastníka lekce a programu

 • Účastník veškerých cvičebních lekcí Fit Tréninku prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se účastní lekce na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. 
 • Účastník byl poučen o tom, že lekce jsou primárně určeny pro zdravé osoby, které nemají žádnou zdravotní komplikaci, nebo jiné omezení. 
 • Intenzitu cvičení na lekci si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu. 
 • Účastník bude respektovat veškerá upozornění a doporučení instruktora během lekce a bude se jimi řídit. 
 • Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým ošetřujícím lékařem a dbát jeho doporučení. Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce, nebo po ní. 
 • V případě úrazu, poranění nebo zdravotní komplikace, nebude účastník po instruktorovi požadovat žádné náhrady. 
 • Lekce jsou určeny pro osoby starší 18-ti let. Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích povolena pouze se souhlasem rodičů a po domluvě s hlavním trenérem Markem Vinárkem. 
 • Za osobní věci odložené v šatně si každý účastník lekce zodpovídá sám. 
 • Každý kdo vstoupí do prostoru fitness a aktivně se zúčastní jakékoliv lekce (program, lekce, osobní trénink) vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.